Ordenantza erregulatzaileak

 

Hemen kontsulta ditzazkezu ordenantza erregutzaileen xehetasunak:

 

2023 URTEA · ERAGIN LINGUISTIKOAREN EBALUAZIOA: Eragin Linguistikoaren Ebaluazioa arau tze ko Ordenantzatza · Ikusi


 

2020 URTEA · ETXEKO HONDAKINAK: Etxeko hondakinak biltzeko Debagoieneko ordenantza arautzailea · Ikusi


 

2018 URTEA · BASERRI BIDEAK: Udalak asfaltoz edo hormigoiz zolatutako baserri bideen aprobetxamendu berezia arautzeko ordenantza · Ikusi


 

2016 URTEA · TRAFIKOA: Antzuolako Hiri Trafikoa arautzen duen ordenantza · Ikusi


 

2015 URTEA · ESKOLAKO PATIOA: Antzuolako herriko patioaren erabilera arautzen duen ordenantza · Ikusi


 

2014 URTEA · BADOAK: Ibilgailuak higiezinetara bide publikoetan zehar sartzeko pasabideak arautzen duen ordenantza · Ikusi


 

2013 URTEA · FRONTOIA: Pilotalekuaren erabilera arautzen duen udal ordenantza · Ikusi


 

2013 URTEA · KOLUNBARIOAK: Kolunbarioa arautzeko ordenantza · Ikusi


 

2011 URTEA · HILETA ZIBILAK: Antzuolan hileta edo omenaldi zibilak egitea arautzen duen udal ordenantza · Ikusi


 

2008 URTEA · OLAREN ETXEA: Olaran etxeko lokalen erabilera arautzen duen ordenantza · Ikusi


 

2005 URTEA · URA: Uraren ziklo integralaren zerbitzuari dagokion ordenantza · Ikusi


 

2002 URTEA · ANIMALIAK: Abereak eduki eta babesteko ordenantza aldatzea · Ikusi


 

1997 URTEA · KALEZ-KALEKO SALMENTA: Kalez Kaleko Salmenta Arautzeko Ordenantza · Ikusi