12-18 urte bitarteko seme-alabak dituzten gurasoendako programa

Landuko diren gaiak:

1.    saioa: nerabezaroa familia osoarentzako aldaketa garai bezala
2.    saioa: familia komunikazioa
3.    saioa: arauak eta mugak ezartzea
4.    Famili jarrera drogen ingurua

Noiz: astelehenetan, martxoak 21, 28 eta apirilak 4 eta 11
Ordua: 18:30

Izena emateko epea eta lekua: martxoaren 4a baino lehen udaletxean edo gizarte zerbitzuetan

PROGRAMA DIRIGIDO A MADRES Y PADRES CON HIJOS/AS ENTRE 12-18 AÑOS
Temas a tratar:

1.    sesión: la adolescencia, como momento de cambio para toda la familia
2.    sesión: comunicación familiar
3.    sesión: imposición de normas y límites
4.    sesión: actitud familiar ante las drogas

Cuando: los lunes, 21 y 28 de marzo y 4 y 11 de abril
Hora: 18:30

Plazo de incripción y lugar: antes del 4 de marzo en el ayuntamiento o servicios sociales

Breadcrumb