Udala

 

Hemen kontsulta ditzazkezu ordenantza fiskalen xehetasunak:

 

1.  ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGAREN KUOTAK FINKATZEKO FUNTSEZKO ELEMENTUAK ERREGULATZEN DITUEN ORDENANTZA FISKALA ยท Ikusi


 

2. UDALERRIKO IHARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGAREN EXAKZIORAKO ZENBAIT AHALMEN ERREGULATZEN DITUEN ORDENANTZA...

Ordenantza fiskalak

Ikusi

2023. urteko Egutegi fiskala

Ikusi
 

 

Hemen kontsulta ditzazkezu ordenantza erregutzaileen xehetasunak:

 

2023...

HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRA (HAPO)

Plan Orokorra lurraldea antolatzeko tresna integral bat...

Arauak

Ikusi 

Ordenantza erregulatzaileak

Ikusi

Azpikategoriak

Breadcrumb